Hvad er stress?

Hvad er stress?

Hvad er stress?

Det findet ikke en definition på stress som alle eksperter er enige om. Men de fleste er enige i, at det er tale om et belastningstilstand. Hvis man skal formulere det lidt mere biologisk, kunne man sige, at kroppens sympatiske nervesystem er overaktiveret i alt for lang tid. 

Hvorfor får man stress?

Hvorfor er så det sympatiske nervesystem aktiveret? Det er det når man opfatter noget som farligt eller truende. Hvad opfattar vi som truende eller farligt? Ja, det er jo meget forskelligt, men  det er ikke nødvendigvis travlhed på arbejdspladsen som udløser en stress respons. Det er mange gange helt andre faktorer som spiller ind, såsom mangel på indflydelse i forskellige situationer,  arbejdsløshed og problematikker i de nære relationer. Hvor meget denne belastningstilstand påvirker os er individuelt. Nogle kan opleve en høj grad af denne type belastningstilstand uden at få stress, imens nogle er mere sårbare overfor den samme type tilstand/stress. 

Bekymringer og grublerier

Når man oplever stress, er ens hoved ofte fuldt af bekymringer og eller grublerier. Man kan føle sig nedstemt, bekymret og alt andet end energisk og positiv. Ens tanker kører i ring og det kan synes umuligt at komme ud af denne tilstand.

Det er rent biologiske årsager til, at disse symptomer opstår. Lidt forsimplet kan man sige, at kroppens "fight, flight and freeze" system (den sympatiske del af det autonome nervesystem) er aktiveret når man er stresset. Når vi mennesker oplever noget som truende, farligt eller ubehageligt udskiller vores krop specifikke hormoner, noradrenalin, adrenalin og kortisol, også kaldet stress hormoner. Disse hormoner har helt specielle opgaver. De skal på forskellige vis sikre, at vores krop og sind er klar til flugt, kamp eller fastfrysning. Når systemet er aktiveret, bliver vores sind ekstra følsomt overfor mulige "trusler". Kroppens energi bliver dirigeret væk fra bland andet fordøjelsessystemet ud til musklerne. Fedt indholdet i blodet stiger, hjertet banker hårdere og hurtigere og musklerne bliver mere stive. Dette system er i sig selv både naturligt og har sikret at vi mennesker har kunnet overleve som race. Vi skal hurtigt kunde mobilisere styrke i krop og sind til en kamp eller flugt.

Men hvad det er lige så vigtigt er, at vi efter den "truende" situation kan falde til ro igen. Vi skal have energien tilbage til fordøjelsessystemet, hjerte slagen skal ned i frekvens og styrke og vores sind skal ikke være så optaget af mulige farer og negative tanker. Hvis det ikke sker, hvis vi forbliver stressede i en lang periode - kommer stresshormonet kortisol til at få modsat effekt. Vi bliver drænede for energi, negative tanker og følelser kører rundt i vores hjerne, fedt indholdet i blodet bliver for højt samtidig med at vores fordøjelses system kører på lav niveau.

 

Hvad kan man så gøre ved langvarig stress? 

Aktiviteten i "Fight, flight and freeze" systemet skal reduceres . Rent biologisk, vil denne aktivitet reduceres hvis et andet system, kaldet "Rest and digest" systemet (den parasympatiske del af det autonome nervesystem) bliver aktiveret. Denne del af vores nervesystem sikrer, at niveauerne af stress hormoner falder, så vores hjerte banker lidt langsommere, energien bliver dirigeret tilbage til fordøjelses systemet og vores sind bliver mere åbent for positive, konstruktive og problemløsende tanker og følelser.

Eftersom vi bliver stressede af noget vi oplever som "farligt/truende", ubehageligt eller uoverskueligt - er det her vi i terapien tager vores udgangspunkt. Her bliver din oplevelse den centrale. Hvilke tanker og følelser er det du har, som er ubehagelige eller uoverskuelige for dig? Hvad kan du gøre rent konkret ved dem og hvordan kan du forholde dig til dem mere hensigtsmæssigt, sådan at de ikke længere holder liv i din stress?

Man kan også reducere sit stress niveau ved en række andre tiltag. I dag ved man, at oplevelser i gode nære relationer udløser hormonet oxytocin. Man ved også, at aktiviteter som motion, meditation, tillid, altruisme og naturopleveler kan udløse hormoner som endorfiner, oxytocin, og serotonin. Disse hormoner har det tilfælles, at de sætter gang i dit "Rest and digest" system og dermed reduceres dit stress niveau.

Metakognitiv terapi

Det er altså en lang række parametre man kan arbejde med i forhold til stress. I terapien finder vi sammen ud af hvad lige præcis du har brug for og hvilke tiltag som skal gøres i forhold til den stress du oplever. Det er dine behov og din livssituation som afgør hvordan og hvorledes din stress skal håndteres. Nøgle ordet er her "håndteres". Vi skal arbejde med hvordan du forholder dig til det som udløser din stress. Vi arbejder med redskaber og teknikker som vil gøre dig i stand til at respondere på din stress på en ny måde, sådan at dit nervesystem ikke bliver overaktiveret og du igen kan finde ro, glæde og energi.

 

 

Er du i det rette forhold?
Bekymringer