Angst

Angst er egentlig ”kun” en følelse som alle mennesker oplever i forskellige situationer. Man kan beskrive angst som det at være bange, stresset, anspændt, nervøs eller bekymret.

Angst er som udgangspunkt en meget værdifuld følelse. Uden den, vil vi mennesker ikke kunnet overleve som race. Angsten har været nødvendig for os, for at vi skal kunne flygte fra farlige dyr og situationer hurtigt. Når vi føler angst, får vi det ekstra skud energi, som gør at vi kan løbe hurtigere end normalt eller kæmpe med større styrke end normalt. Der er også derfor dit hjerte slår hurtigere, vi ånder hurtigere og kan føle svimmelhed. Det sker fordi kroppen flytter sine ressourcer til de organer som er vigtigst i forbindelse med kamp og flugt.

Nogle gange kan angsten dog tage overhånd og føles meget voldsomt. Den kan påvirke vores dagligdag uhensigtsmæssigt og i et alt for stort omfang. Det afgørende for, om din følelse af angst er et problem, er styrken af angstfølelsen og, hvor meget angsten fylder i dit liv.

Rigtig mange mennesker lider af angst. Tal fra Angstforeningen viser, at angst er den mest udbredte psykiske lidelse med nedsat livskvalitet som følge. Det findes mange forskellige typer af angst f.eks. social angst, præstationsangst, OCD, generaliseret angst, helbredsangst mv. Et fælles træk for dem alle er, at man får en følelse af fare og forestillinger om ting som kan gå galt. Man har også typisk følelsen af, at det er svært at styre og stoppe sin angst.

Mange prøver at undgå sin angst ved at prøve at undertrykke følelsen, eller undgå visse situationer. Disse strategier virker dog sjældent, men har typisk den modsatte effekt og din angst bliver endnu større!

Ny forskning viser, at det er måden vi forholder os til vores følelser og tanker som er afgørende for om vi udvikler angst som en psykisk lidelse. De nye kognitive metoder, fokuserer derfor i høj grad på at hjælpe dig til at håndtere din angst på en måde så den ikke kommer til at fylde så meget. Herigennem vil du igen kunde beskæftige dig med andre tanker og følelser, som er mere konstruktive, problemløsende og positive. Behandlingen er kortvarig. Mange oplever så stor reduktion af sin angst allerede efter 3 sessioner, at de anser sig symptomfrie efter 5-8 sessioner.